Onderwijs fotograaf op hbo-niveau

Bij je aanmelding of na het afronden van de cursus basis en oriëntatie wordt je huidige niveau bepaald. Voor studenten op hbo-niveau ligt de nadruk op het ontwikkelen van een persoonlijke beeldtaal. Voor studenten op mbo-niveau ligt de nadruk op de techniek. Wel zullen met regelmaat studenten uit mbo- en hbo-groepen samen optrekken.

De opleiding duurt gemiddeld vier jaar en kan in deeltijd of voltijd gevolgd worden. Een jaar omvat twee modules. Elke module bestaat uit 15 wekelijkse lessen (2,5 uur) en een beoordeling. Alle lessen worden gegeven door professionele fotografen, vormgevers of beeldend kunstenaars. Je kunt pas met een volgende module beginnen als je de voorgaande met goed gevolg hebt afgelegd.

Alle opdrachten en oefeningen tijdens de opleiding zijn praktijkgericht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de bedrijfsmatige kant van jouw beoogde beroepspraktijk, zoals het maken van offertes en het bijhouden van een boekhouding. Op hbo-niveau wordt veel aandacht besteed aan de artistieke en kunsthistorische facetten van het medium. En aan verdieping van je werk door het leren maken van een concept. Uitgangspunten: welke fotografische technieken staan je ten dienste om een concept om te zetten in een beeld of een serie beelden? Hoe ontwikkel je een persoonlijk, herkenbaar visueel handschrift.

Het studietraject voor de beroepsopleiding kent 8 modules verdeeld over 2 fasen. Elke module bestaat uit 15 lessen en een beoordeling.

Fase 1

Module 1 en 2 – Het ontdekken
Module 3 en 4 – Het onderzoeken

Brede basis op inhoudelijk, conceptueel en technisch gebied.
Wat is beeld? Hoe benoem je een idee en hoe vertaal je dat technisch en inhoudelijk naar een fotografisch beeld waarin dat idee leesbaar en navoelbaar blijft voor een ander?

Fase 2

Module 5 en 6 – Het beheersen
Module 7 en 8 – Het bevestigen

Verdieping van het idee door het leren maken van een concept. Welke diversiteit aan fotografische technieken staan je ten dienste om je concept om te zetten in een leesbaar en navoelbaar beeld of serie van beelden? Hoe reflecteert de vormgeving in je foto's jouw persoonlijkheid en hoe is dat ook voor anderen herkenbaar als een eigen 'handschrift'.

Alle lessen worden gegeven door professionele fotografen, vormgevers of beeldend kunstenaars. Voor de beoordeling gaan we uit van de internationale gestandaardiseerde afspraken over eindtermen in hoger beroepsonderwijs (de z.g. Dublin descriptoren).

Daarbij meten we bij elke beoordeling een aantal beroepsgerichte vaardigheden, competenties genaamd, die een beroepsfotograaf zou moeten beheersen als hij zijn vak goed wil uitoefenen. Het competentieprofiel, dus het scala aan benodigde vaardigheden, werkt twee kanten op. Het beschrijft welke vaardigheden en kennis jij moet verwerven, maar het is tegelijk ook de meetlat waarlangs jij beoordeeld wordt. De competenties zijn voor elke module dezelfde, maar de daaraan verbonden omschreven eisen zijn bij elk volgende module een beetje hoger, zodat je toch steeds op dezelfde competenties beoordeeld wordt. De competenties zijn: creërend vermogen, vermogen tot kritische reflectie, vermogen tot groei en vernieuwing, organiserend vermogen, communicatief vermogen, omgevingsgerichtheid, vermogen tot samenwerking, ambachtelijk vermogen, en ondernemerschap.

Naast deze vaardigheden wordt ook een oordeel geformuleerd over de specifieke in de opdracht gestelde eisen. Zo kun je bijvoorbeeld een schitterende foto maken die zich in het geheel niet verhoud tot de eisen van de opdracht. Daarmee is de opdrachtgever ongelukkig en hij zal niet meer bij je komen voor een volgende opdracht. Maar als er werkelijke kwaliteiten in die foto zitten, dan noteren we dat graag, want kennelijk toon je een talent voor een bepaalde vormgeving. Het kan je helpen je richting in de fotografie te bepalen.

Je kunt pas met een volgende module beginnen als je de voorgaande met goed gevolg hebt afgelegd. Ook kan je de mogelijkheid gegeven worden tot een herbeoordeling. Deze herbeoordeling is niet inbegrepen bij de moduleprijs.

Corine Hörmann

Corine Hörmann