Prijzen

De Fotolocatie Groningen is een jonge particuliere opleiding. Wij werken aan accreditatie.

De opleiding duurt gemiddeld vier jaar en kan in deeltijd of voltijd gevolgd worden. Een jaar omvat twee modules. Elke module bestaat uit 15 wekelijkse lessen (2,5 uur) en een beoordeling. Het verschil tussen deeltijd en voltijd is het aantal contacturen: deeltijdstudie vergt meer zelfstudie, voltijdstudie kent een intensievere begeleiding.

Een studiejaar is 10 maanden (40 weken) en loopt gelijk met het kalenderjaar van de scholen.

Deeltijd

Een studiejaar in deeltijd bestaat uit 2 modules (totaal 2 x 15 = 30 lessen + 2 beoordelingen). Op je lesdag volg je 's ochtends of 's avonds fotografie-onderwijs. Opdrachten voer je thuis uit of op locatie. Besprekingen vinden plaats tijdens de les, en eventueel bij een mentor.

Voltijd

Een studiejaar in voltijd bestaat eveneens uit 2 modules (totaal 2 x 15 dubbele lessen + 2 beoordelingen). Op je lesdag volg je 's ochtends fotografie-onderwijs, en ga je 's middags aan de slag. Opdrachten voer je thuis uit of op locatie. Besprekingen vinden plaats tijdens de les, en eventueel bij een mentor. Daarnaast krijg je in het eerste studiejaar extra lessen over de geschiedenis van de fotografie, die gekoppeld zijn aan informatie over de beeldpsychologie.

Studenten die de voltijdstudie volgen gaan in de regel sneller dan studenten die de deeltijdvariant doen. Bij de beoordelingen wordt vooral gekeken naar het niveau dat gehaald is. Als de beoordelingscommissie van mening is dat je klaar bent voor het eindexamen, dan kan de studie dus versneld worden afgerond.

Wat kost het?

Studiejaar (deeltijd) met 2 modules (totaal 30 lessen + 2 beoordelingen): € 3.400,-
Betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 283,33
Studiejaar (voltijd) met 2 modules (totaal 30 dubbele lessen + 2 beoordelingen): € 6.800,- 

Betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 566,67

Renze Dijkema

Renze Dijkema